Proeverijen

Ervaringsgericht samen (onder) zoeken, uitproberen, uitwisselen en uitpluizen met de wijsheid van de groep en organiseerprincipes van de toekomst

Holding Space Spelregels

November 2018

De wijsheid zit in het collectief

Elke deelnemer uit de cirkel van spaceholders heeft een uniek deel van de wijsheid die nodig is op dit moment. Dat vraagt van ons om oprecht aanwezig te zijn en de moed te vinden onszelf binnen te sluiten door ons perspectief te durven delen en het perspectief van een ander te durven ontvangen. Alle stemmen worden gehoord. Ook als perspectieven haaks lijken te staan. In het stapelen van perspectieven is er de kans  dat we perspectief-fluïditeit creëren binnen onszelf. Dat stelt ons in staat om tot werkelijk inclusieve inzichten en besluiten te komen.

We dragen het ondraaglijke

We zijn in staat ongemak te verduren. De geboorte van een inzicht of het helen van pijn kan oncomfortabele, verwarrende en confronterende momenten opleveren. We verzetten ons niet, maar zijn met ongemak. Als alles er mag zijn, is er altijd iemand in de cirkel die in staat is de informatie te verdragen. Als het ondraaglijke wordt gedragen door meerdere schouders, harten, handen en hoofden wordt het ondraaglijke draaglijk.

We maken het onmogelijke mogelijk

We volharden in opgewekt vertrouwen. Onze verwondering, creativiteit en neutraliteit zijn leidend in onze zoektocht om oplossingen te vinden voor onze diepmenselijke vraagstukken en verlangens. We gaan glorieus ten onder en begrijpen dat falen onderdeel is van vinden. Onze imperfectie geeft ruimte aan de unieke potentie van anderen. We onderzoeken, nemen risico en proberen net zo lang tot we vinden wat we zochten.

Volgen is leidend

We volgen de energie van schone intenties en ontdoen ons van verwachtingen. We meanderen naar de hoogst mogelijke wijsheid. Door oplettend te luisteren naar impulsen in onszelf en bij anderen doorbreken we het patroon van zwijgen, verwachten, overtuigen, over-verantwoordelijkheid, schuld en schaamte. We zijn in staat om verschillende impulsen gelijktijdig met elkaar te dragen, zonder dat de een meer waar is dan de ander. Actie en Rust kunnen naast elkaar bestaan. We ervaren de ervaring.

We lopen achteruit de toekomst in

We eren waar we vandaan komen en vinden de moed om toekomst in te lopen zonder die te willen controleren. We integreren het onverwachte in de rode draad die zich voor ons ontvouwt. En herinneren ons eerder gevonden wijsheid die nodig is in de onvoorspelbare toekomst.