Holding Space Zoekprocessen

van unieke potentie naar collectieve wijsheid

Fikkie Stoken

Vier uur rond een vuur

Verhalen over voeten in de modder, hoofd in de wolken, kloppend hart en handen die buiten de lijntjes kleuren.


Proeverijen

Leiding geven zonder leiding te geven.

Samen op zoek naar organiseerprincipes die zowel duurzaam als wendbaar zijn en tot waarachtige creaties leiden.

Niet lulen maar poetsen

3000km verderop vindt geen vluchtelingencrisis plaats, maar een kindercrisis! 45% op Lesbos is kind. Kinderen die gevlucht zijn voor bommen, voor vermiste vriendjes en bange ouders. Hoe gaan we daar mee om? Hoe dragen we bij aan een crisis die zo groot is dat het je lam kan slaan. Dankzij de organisatie Because We Carry kunnen we onze ommacht omzetten in daadkracht. Met een team gaan we een week handen uit de mouwen steken en bijdragen aan het draaiend houden van de meest noodzakelijke hulp in de kampen Moria en Tara Kepe. Daar is geld voor nodig. Help je mee?

Werkwijze

En al die vuurplaatsen, proefplekken, uitprobeersels, zoekerijen leveren soms ook hoopvolle bouwstenen op voor een wereld waarin we zelf zouden willen leven!