Wijs OnderwijsMooi Vak!

Wat een mooi vak; jonge mensen begeleiden op hun levenspad als mens & vakmens. Én ze te brengen op een plek waar ze een rol hebben in onze samenleving. Kijken naar wie die jonge mens is én waar die jonge mens een zetje, inspiratie, discipline, kennis, kunde nodig heeft om vol tot bloei te komen. Om haar of zijn talenten vol in te zetten en een betekenisvolle plek in onze samenleving te vinden. Hoe maken we daar in onderwijsland een krachtige bedding voor?! Hoe zijn we spaceholders voor onze kinderen?! Hoeders van talent?! Hoe doen we dat in de complexiteit van hoe we onszelf hebben georganiseerd (zo van de laatste 2 eeuwen)?! En hoe hou ik mezelf wakker en vitaal om elke dag weer met energie bij te dragen aan de ontwikkeling van onze jeugd?
Deze generatie is weer de basis voor de volgende en de volgende ….. Samen bouwen aan een samenleving in een wereld die goed is voor alles en allen op onze aarde.

Wijs Onderwijs is een co creatie van Educhange en Holding Space

Ivonne Harmsen (www.linkedin.com/in/iharmsen/?originalSubdomain=nl ), Joke van IJzeren en Marihuela Belt

Binnensluiten zonder buitensluiten

over … inclusieve besluitvorming

11 oktober 2018

De zomervakantie voorbij. We starten met een frisse blik van uit de vraag hoe we met de wijsheid van allen tot gedragen besluiten kunnen komen.

In veel organisaties wordt momenteel van mensen gevraagd om te kunnen werken met veel verschillende stijlen en zienswijzen. Integraal samenwerken vanuit verschillende disciplines binnen de school, mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. In tijdelijke projectgroepen, vakoverstijgende secties, fusie – scholen, cross-curricula. Hoe kom je tot een beslissing waarin iedereen zichzelf terugvindt en we gebruik maken van de wijsheid van allen zonder dat het leidt tot ellenlange vergaderingen, waar niets wordt besloten en niemand verder komt?

Een van de pijnlijkste ervaringen voor de mens is afwijzing. Buitensluiting van de groep. Er niet bij horen. Niet mee mogen doen. En we betalen een hoge prijs om erbij de horen door ons ‘anders zijn’ aan te passen tot we geaccepteerd worden door het gemiddelde. Wat anders is sluiten we buiten. En de meesten van ons lijden aan meerderheidsblindheid. We zijn ons niet bewust van de subtiliteit van buitensluiten en wat we elkaar daarmee aan doen. In een wereld vol diversiteit zoeken we naar gelijkwaardigheid en inclusiviteit. En dan gaat het misschien nog wel het meest over het vermogen om jezelf binnen te sluiten. Hoe creëren we een context van inclusiviteit, om van daaruit te kunnen doen wat nodig en gewenst is. Wanneer sluiten we onszelf en anderen buiten? En hoe sluit je jezelf en anderen binnen? Hoe ga je hierbij om met grote tegenstellingen?‘Bouwen aan vertrouwen’

over … onszelf én de ander laten lukken

29 november 2018

Goede afspraken maken en elkaar daar aan durven houden is in veel onderwijsteams toch niet vanzelfsprekend. Tot in de CAO aan toe verankeren we het recht van de professional om het zelf te mogen doen. Loslaten… De teams zijn aan zet. Prachtig, maar vertrouwen we er op? Gaat het dan vanzelf goed komen? Wat vergt dat van ons zelf? Ben ik ‘betrouwbaar’?

Vertrouwen bouw je op door heldere intenties – ‘zeggen wat je doet, doen wat je zegt’. En door heldere acties – ‘goed zijn in wat je doet’. Door heldere relaties – ‘wat je ziet is wie je bent’.

Wat bouwt vertrouwen en wat breekt vertrouwen in ons onderwijs? De ‘plaatjes’ die we plakken, de verwachtingen die we vooraf hebben, de angst voor ontmaskering van onszelf staan het realiseren van ‘schone relaties’ in de weg. Kunnen we dichtbij onszelf blijven en onszelf ontmaskerd inbrengen, kunnen we dichtbij de ander blijven en de ander laten ‘lukken’, kunnen we in het onderwijs wel ‘zonder einddoel’ op pad en laten ontstaan wat de bedoeling is, vertrouwend op de kracht van de professional?


‘Conflict als start van creatie’

over … gezond ruzie maken helpt

24 januari 2019

Als het heet wordt onder onze voeten lopen we weg, we houden soms gewoon onze mond in de hoop dat het geluid in de loop der jaren als vanzelf verstomt. Later zien we soms de boemerang niet aankomen. Bukken helpt dan niet meer. En wat een opluchting, als je je hart lucht. Hoe kunnen conflicten helend zijn? Benutten we dag én nacht, water én vuur, harmonie én conflict ten volle in onze scholen, in onze teams? Kan het ook anders?

Conflict heeft veelal een negatieve lading. We schuwen en vermijden nogal eens het conflict en de spanning die het oproept. Conflict blijkt echter ook veel creatiekracht in zich te hebben. De natuur geeft ons daar mooie voorbeelden van. Water en vuur maken samen stoom en het de ontmoeting van dag en nacht leidt vaak tot een prachtige zonsopgang en zonsondergang. Maar hoe doe jij dat zelf en hoe doen wij dat op ons werk, in ons team? Hoe kan je ‘gezond’ ruzie maken en wat is ‘ongezond’ ruzie maken? En hoe draagt conflict bij aan het creëren van Holding Space? Kunnen we eerst incasseren en delen, voordat we reageren?


‘Moe van bemoeien’

over … loslaten én richting geven

14 maart 2019 –


Nog nooit tevoren was de ervaren werkdruk in het onderwijs zo hoog. We hebben het druk door de druk. Hoe komt dat? En waarom laten we dat gebeuren? Er lijkt zelfs geen tijd meer voor een goed gesprek”. Is dat zo? Van wie moet dat dan, en waarom? Of leggen we ons zelf meer beperkingen op, dan nodig? Wat heeft de maker van de regels er mee bedoeld? Brengen nieuwe regels voor ons onderwijs, vernieuwing, zetten ze de boel in beweging, of houden ze deze nu juist tegen? Creëren de regels de ruimte of beperken ze deze?

We zweven tussen de regels en de broodnodige vrije ruimte, die we nodig hebben om afgestemd op onze leerlingen, collega’s en netwerkpartners ons werk te doen. We zijn druk met de ervaren werkdruk. Creëren nieuwe regels om het nog beter te maken, denken we. Zelfs regels om de druk te verlichten. Hoe kunnen we de kracht van de systemen eren die we creëerden zonder dat we erin verstrikt raken? Hoe kunnen we hieraan leidinggeven zonder leiding te geven?

Holding Space

Holding Space begon in 2015 met een serie Proeverijen. Gewoon, om met elkaar te zoeken hoe het anders kan. De aanleiding is dat we zagen dat oude organisaties & systemen, gebaseerd op controle en macht, niet langer meer voldoen. Nieuwe inzichten en organisatievormen die gebaseerd zijn op het vrijmaken van het creatieve potentieel van mensen in organisaties ontluiken op steeds meer plekken.

Het grote succes van Holding Space maakt dat in 2018 – 2019 er een nieuwe serie start, specifiek voor het onderwijs.

In deze serie bundelen we de inzichten, ervaringen en kennis over de werking van nieuwe organiseer- en leiderschapsprincipes in de zoektocht voor het onderwijs. We zoeken samen naar hoe het anders zou kunnen, hoe we ‘leiding geven zonder leiding te geven’ in de context van de veranderende tijdgeest.

In Holding Space onderzoeken we de thema’s die er toe doen in de klas, bij het koffiezetapparaat en in de bestuurskamer. Omdat juist in het onderwijs het anders kan en het anders mag.

Zoek je mee?

In het schooljaar 2018-2019 starten we met een serie van 4 Proeverijen. Je maakt je eigen keuze of en hoe vaak je komt. Inschrijven kan met je team of gewoon met jezelf. Je bent van harte welkom!

Het is een ‘Proeverij’, we proeven en zoeken samen rondom een thema, ieder vanuit haar of zijn eigen perspectief.

Kortom we gaan samen op pad en verwonderen ons over de vragen, ervaringen, collectieve kennis. We hebben een hoge intentie én een lage verwachting; dat maakt het zoeken makkelijker…..

Op donderdagen van 10.00 – 16.00 uur organiseren we de
Proeverijen Holding Space.
We ontmoeten elkaar bij Better Future -Woudenbergseweg 41 in Austerlitz.
Vanaf 9.30 ben je welkom. We eten tussendoor samen lekker en gezond.
Per proeverij zijn de kosten €199.
Kom je alle 4 de proeverijen dan betaal je er 3!

Onderaan deze pagina kun je je opgeven.
Wandel door de thema’s en kijk welke proeverijen aantrekkingskracht voor je hebben. Je bent natuurlijk ook welkom op de hele zoektocht.

Praktisch

Heb je zin om te proeven, te onderzoeken, andere wegen te bewandelen? Voor jezelf of met meer mensen van jouw school. Dat kan!

Kom je alle 4 de proeverijen dan betaal je er 3!
Kom proeven en schrijf je in: